Montering

Med våra färdiga element blir monteringen snabb och enkel. Grundtanken är att en händig privatperson kan resa den själv med lite hjälp av några vänner.

En 9,2 kvadrats grillstuga monteras ihop på en dag. Mycket är färdig byggt i elementen. Fönster är fastmonterade på väggarna och eventuell isolering är färdigt på plats i golvelementen.
En combinerad stuga behöver lite mer tid än en dag för montering. Men även här är mycket färdiga element så monteringen går smidigt.

Knuttimmer stugorna levereras som byggsatser, där byggsatsen innehåller allt till byggnaden. Där bygger man upp stugan med de färdiga och numrerade stockarna. Du sparar tid på att inte behöva åka till bygghandeln och komplettera med något.

Känn glädjen av att skapa själv, men gör det enklet med en byggsats!

Monteringen är enkel med de färdiga elementen.

Även lavarna är monteringsfärdiga element.