Köp- och leveransvillkor

Det är enkelt och tryggt att köpa dina byggnader hos oss. Här ser du våra köp- och leveransvillkor. Dessa villkor godkänner du vid köp hos oss.

ORDER

När du godkänt offerten för din byggnad måste du kontrollera om du behöver söka bygglov. Om du behöver bygglov är det först när du fått bygglov som ett avtal med oss görs och en order på byggnaden läggs. Av oss får du då en skriftlig orderbekräftelse som tydligt visar vad vi kommit överens om, vad vi har åtagit oss att leverera och vad som är ditt åtagande. Det är också vid upprättandet av ordern som vi kommer överens om en leveransvecka som passar både dig och oss. Samtidigt kommer vi överens om betalningssätt. För alla prisuppgifter gäller den skriftliga offerten och dess giltighetstid samt den slutgiltiga ordern. Fraktkostnader baseras på landtransporter inom Sverige och specificeras separat på både offert och order.
Beställningar får ej göras av beställare under 18 år. Målsmans tillstånd krävs för kunder under 18 år. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Arctic Wood AB lider ekonomisk skada, polisanmäls.

BETALNINGSVILLKOR

Direktbetalning
Direktbetalning till Arctic Wood AB. Fakturan skickas via post eller mejl ca 4 veckor innan leverans. Inbetalning bör ske ca 2 veckor innan leverans för att uppfylla överenskommen leveransvecka. Fakturan betalas till vårt Bankgiro: 5364-8622 eller Swish: 123 082 1801.

Delbetalning
Betala i din egen takt. Välj delbetalningsalternativ utifrån vad som passar dig bäst. När du väljer delbetalning i kassan skickas du vidare till Santander Consumer Banks ansökningsformulär. Där ser du det belopp du ansöker för. Du väljer alternativ och kan direkt se månadsbeloppet. Sedvanlig kreditprövning görs. När ansökan är godkänd kommer du till en bekräftelsesida och ditt köp är genomfört. Delbetalning erbjuds i samarbete med Santander Consumer Bank. Max 100 000 kr.

3 och 5 månaders ränte- & betalningsfritt är alternativ som ofta benämns ”Köp nu, betala senare”. Vilket betyder att du inte behöver betala något överhuvudtaget förens månad 3 och 5. Däremot får du en faktura varje månad, så vill du betala lite i taget eller betala in allting direkt så fungerar det lika bra.

Så här kan du dela upp din betalning räntefritt, exempelbelopp 10 000 kr:

3 månader

ränte- & betalningsfritt

5 månader

ränte- & betalningsfritt

11 månader

räntefritt

23 månader

räntefritt

35 månader

räntefritt

Räntefri period Inköpsmånad + 3 mån Inköpsmånad + 5 mån Inköpsmånad + 11 mån (lägst 200 kr) Inköpsmånad + 23 mån

(lägst 300 kr)

Inköpsmånad + 35 mån
Månadskostnad 3365 kr x 3 2 039 kr x 5 966 kr x 11 491 kr x 23 332 kr
Uppläggningsavgift 95 kr 195 kr 295 kr 595 kr 595 kr
Aviavgift 0 kr 0 kr 30 kr 30 kr 30 kr
Totalt belopp att betala 10 095 kr 10 195 kr 10 625 11 285 kr 11 645 kr
Effektiv ränta 5,84 % 8,05 % 13,01 % 13,11 %

 

Tabellen visar räntor och avgifter när du slutbetalar inom räntefri period. Efter den räntefria perioden, vid kontantuttag och när du handlar någon annanstans än i anslutna butiker är räntan f n 19,95 % och aviavgiften 30 kr/mån. Lägsta belopp att betala varje månad är 1/24 av skuldsaldot inklusive räntor och avgifter, dock lägst 150 kr/mån. Kreditavtalet löper tills vidare.

LEVERANSVILLKOR

När det gäller transporter och leveransdatum är dessa ungefärliga och baseras på leveransvecka från fabrik. Köparen ansvarar för att framkomlighet finns för lastbilstransporterna till byggarbetsplatsen och tillhandahåller själv lämpligt fordon för lossning från lastbil.

Ekipaget är 24 meter långt, 4,5 meter i högt och  2,6 meter bred.

Transportören har rätt att neka att köra in efter anvisad väg om de anser att det är för dålig framkomlighet så som nedhängande grenar som kan skada utrustningen.

Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Det innebär att Arctic Wood befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. I händelse av något sådant kan vi tvingas förlänga leveranstiden eller annullera ordern, helt eller delvis.

Efter mottagande av gods är det viktigt att förvara dem torrt. De skall förvaras uppallade och under tak. Plasten som skyddar paketen är endast för att skydda träet från solljus. Inne i fabriksplasten kan fukt lätt samlas eftersom plasten ligger emot träet och då kan träet ta skada.

REKLAMATIONER

När det gäller reklamationer följer vi Konsumentköplagen 1990:932 § 1-49. Enligt Konsumentköplagen är reklamationstiden tre år. Köparen förbinder sig att meddela oss inom 60 dagar från överenskommen leveransvecka om man upptäcker bristfälligt material eller avvikande från överenskommelsen i ordern. Köparen har rätt att ställa krav på ersättningen eller komplettering av byggnadsmaterial. Om inte annat har bestämts ska köparen skydda och hålla skadat eller tvivelaktigt material utan ytterligare bearbetning tills vi har möjlighet att inspektera och ge råd om disposition av sådana material. Under inga omständigheter skall något material återlämnas, omarbetas, eller skrotas av köparen utan skriftligt tillstånd från säljaren. Boka inte hantverkare förrän du har kontrollerat att rätt varor levererats och att inga skador har uppstått under leveransen. Några andra anspråk på ersättning än fel på produkten beaktas inte. Vi ersätter inte för kostnader vid avbokning av hantverkare till följd av leveransförsening eller tillverkningsfel.

ANNULLERING

Annullering av beställning efter ordererkännande kan inte ske utan kostnad för dig. Våra byggnader är ingen lagervara utan tillverkas alltid efter order vilket ger oss rätt att debitera en annullerings kostnad beroende på hur långt tillverkningen gått. Minimiavgiften är 500 kr.

FEL I PUBLICERING

Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, texter och bilder som visas eller skrivits felaktigt på webbplatsen. Vi reserverar oss för prisjusteringar (ex. förändrade priser från våra leverantörer och valutaförändringar), lagerförändringar och ev. tekniska fel på webbplatsen, webbläsaren eller i hårdvara såsom nätverk och servrar.

GARANTI

Produkter som tillverkas För oss är hög kvalitet och service ledstjärnor i verksamheten. Alla våra produkter granskas på fabriken och hos oss. Om det ändå är något fabrikationsfel eller skada på en produkt returnerar ni varan till oss i orginalemballage för reparation alternativt utbyte. Arctic Wood AB betalar returfrakt för fel som omfattas av garanti. Vid eventuella transportskador måste detta anmälas direkt till transportföretaget eller till vår kundtjänst vi mejl info@arcticwood.se eller via telefon 0922-210 60. Alla produktgarantier lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Vi följer självklart konsumentköplagen.

PRIVAT POLICY

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina person- och leveransuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post, info@arcticwood.se
De Person- och leveransuppgifter som är nödvändiga överförs till fraktbolaget för att kunna fullfölja leveransen av din vara

OUTLEVERERAT GODS

Ej hämtade varor eller varor som inte kunnat levereras pga. att mottagen inte svarat på avisering eller varit på plats skickas tillbaka till oss. För alla paket/gods som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för hela returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, kostnaden för detta varierar beroende på produkt.