Kota Pallas

8 200 kr

Stilfulla Kota Pallas har mycket lång livslängd. Den runda formen på bastuugnens stomme och yttermantel tål värmeexpansionen bättre, eftersom belastningen fördelas jämnare över hela konstruktionen. Dessutom underlättar den runda formen bastuugnens placering i trånga utrymmen. Tack vare den miljövänliga teknologin brinner veden rent och bastuugnen värms upp snabbt med en liten vedmängd.