Satu bastuskydd 2,7 l

339 kr

SATU SAUNASUOJA Bastuskydd är ett vattenburet, tixotropt skyddsmedel för träytor. Bildar en vatten- och smutsavstötande men genomsläpplig yta. Färglös SATU SAUNASUOJA ändrar inte den ursprungliga kulören hos träytan. Produkten kan även nyanseras till inomhusfärgkartans laserande kulörer.

Färgproduktgrupp 961 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i grupp M1.

Behandling av tak- och väggpaneler i basturum. Lämpar sig för obehandlad trä och träyta tidigare behandlad med bastuskydd. Kan också användas för takpaneler i tvätt- och boningsrum.