Integritetspolicy

Allmänt om cookies.

En cookie är en liten textfil som används för att lagra information om en specifik användare.

Det finns två typer av cookies:

Temporära cookies (”session-cookies”) lagras så länge du är aktiv på en webbplats, alltså under en surf-session. I dessa cookies sparas information som är relevant för det nuvarande besöket och inget mer. Det kan exempelvis vara information om vad du har lagt i varukorgen om du surfar i en webbshop. Temporära cookies försvinner av sig själva när du stänger ner din webbläsare

Permanenta cookies lagras på din dator eller mobil under en bestämd tid, eller tills dem raderas av dig eller webbplatsen som lagt dem där. I en permanent cookie sparas information som är relevant för en mer långvarig relation mellan dig och webbplatsen du surfar på. Det kan exempelvis vara kunduppgifter som behövs för att genomföra en beställning, fortsätta med ett pågående projekt, följa upp efter ett avslutat projekt eller annan åtgärd som besökaren har efterfrågat.

De personuppgifter som samlas med hjälp av cookies får endast användas för de ändamål du på förhand godkänt.

Hur vi använder cookies.

Vi använder cookies för att ge dig som besökare bättre service. Våra cookies samlar information om antal besökare, hur länge dem stannar på sidan och vilka undersidor dem spenderar mest tid på. Vi samlar även information om vilka operativsystem och webbläsare våra besökare använder och hur dem interagerar med webbplatsen. På så sätt kan vi göra mer efterfrågad information lättillgänglig och optimera webbplatsen för bästa möjliga användarupplevelse.

Genom att klicka acceptera godkänner du att vi lägger cookies på din dator, om du väljer att inte klicka acceptera måste vi ändå lägga en enda liten cookie på din dator som säger till vår webbplats att du inte vill ha några cookies. Att inte acceptera cookies kan medföra en något försämrad funktionalitet av webbplatsen.

Du kan även välja att stänga av cookies för alla webbplatser via inställningar i din webbläsare.

Integritetspolicy.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du kontaktar Arctic Wood AB samlar vi bara in de personuppgifter du ger oss i kontakten. Om du är kund hos Arctic Wood AB behandlar vi de personuppgifter du lämnar till oss, så som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du företräder en organisation som Arctic Wood AB har ett intresse av att hålla kontakten med, samlar vi in de av dina personuppgifter som vi behöver för att kunna upprätthålla den kontakten, nämligen ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.


Varför, hur och hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

De person- och kontaktuppgifter Arctic Wood AB samlar in används för att vi ska kunna leverera och tillhandahålla Arctic Woods digitala läromedel till dig när du är kund hos oss, och för att vi ska kunna kontakta dig i samband med supportärenden.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig som kund samt för att tillgodose Arctic Wood AB:s berättigade intresse att marknadsföra och informera om våra tjänster till dig och att förbättra och utveckla våra tjänster så att du får en kvalitativ och bra kundupplevelse. Om du företräder en organisation som Arctic Wood AB har ett intresse av att hålla kontakten med, har vi ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter också i syfte att marknadsföra och informera om Arctic Woods digitala tjänsteutbud.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, så länge vårt berättigade intresse består att marknadsföra oss till dig som kund eller som representant för en kund eller potentiell kund, och därutöver spara vi dem så länge Arctic Wood AB enligt lag är skyldig att spara uppgifterna.

Slutligen behandlar vi dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. kan vi tvingas spara personuppgifter för bokföringsändamål.


Dina rättigheter

Du kan begära information om vilka personuppgifter vi sparat om dig genom att kontakta oss. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter. Arctic Wood AB kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter eller om behandlingen är nödvändig för att Arctic Wood AB ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Mer om dina rättigheter kan du läsa här:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dinarattigheter

Du har även rätt att avstå att ta emot våra nyhetsbrev.


Vem får ta del av uppgifterna?

Arctic Wood AB kommer inte att sälja eller ge ut dina uppgifter till någon tredje part.


Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig myndighet i Sverige för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Du kan kontakta dem via www.imy.se

Om du har frågor kring ur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med dina rättigheter, är du alltid välkommen att kontakta oss på info@arcticwood.se