Grillplats

14 900 kr

Grillplatsen har sittplaser till ca 15 personer.

På tre av väggarna finns ett tak som ger
ett regn skydd och lä.

 kr