Material

Vägg

I sex- och åttakantiga stugorna använder vi ett
dubbelspontat halvrunt timmer, 45×145.
Dubbelsponten gör den stabilare och isolerar väggen
bättre.

Stommen till knuttimrade stugorna gör med 70 mm
dubbelspontat timmer. Även den kommer från de norra skogarna där träet är tätvuxet.

Tak

Taken till de sex- och åttakantiga stugorna är
tillverkade i element för stabilt och hållbart tak.
Ett vädertåligt takpapp skyddar taket, färgen på
takpapp finns i fyra olika färger för att bäst passa just i
din omgivning.

I de knuttimrade stugorna finns både underlagspapp
och takpapp för att skydda taket från väder och vind.
Föredrar man plåt på taket så kan takpapp bytas mot
plåttak.

Fönster

Fönster

Isolerglas fönster i olika storlekar.
Fönsterna i sex- och åttakantiga stugorna har avtagbara spröjs för att underlätta behandlingen av träet och
tvättningen av fönsterna.
Fönster i knuttimrade stugorna har inte spröjs.
Fönsterna levereras obehandlade och tillverkas på vår
egen fabrik.

Golv

Golv

Golvet i sex-och åttakantiga stugorna är byggda i
färdiga element för att  monteringen skall vara snabb.
Golvet är ett spontat furugolv med tryckimpregnerade
reglar.
Används stugan vintertid så rekommenderas att isoleringen till golvet väljs till. Då isoleras golvelementen
färdigt på fabrik.

Knuttimrade stugornas golv brädor är färdigt kapade i
rätt längder för enkel och snabb montering.
Golvåsarna i bastuna är klyvna för att få lutning på
golvet så att vattnet skall rinna ut.
I dessa stugor ingår isoleringen till golv.